Para wodna w energetyce

dr farin

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Wykorzystuje się ją wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych przestrzeniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest zły ciężar właściwy i w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy pewno żyć używana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie zachodzą w odpowiedź z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej skuteczne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być łączona tylko w ostatnich pomieszczeniach, co do których przypisuje się pewność, iż nie stoją w nich pracowniki. Z racji na długie ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić ryzykowna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.