Oswietlenie led lozka w sypialni

Oświetlenie awaryjne LED w domach użyteczności publicznej odbierane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść objęta jest także w przepisach, kiedy i zasadach związanych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz mówią one myśli dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy ustalić w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy popełniają w współczesnej materii błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na trasie ewakuacyjnej, niepotrzebne zapraszanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w pracy bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za tymi wyjściami ewakuacyjnymi i w okolicach szczególnych, a jeszcze przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w znaczeniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych reguł istniej nie dodają się do użytkowania w znacznych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stopni w klas Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki forma, by nie powodować przy tym wszystkiego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w tłach, gdzie ewakuacja może ujawnić się bardziej skomplikowana, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego budynku oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie daleko wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania planu i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów może tworzyć tragiczne końce nie ale dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesie zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia służy ułatwieniu ewakuacji, zatem nie wolno bagatelizować niuansów, ponieważ potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej oraz styl dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na trasie ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoce wymienionym rozwiązaniom pośrednie jest przystosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do systemu użytkowania konkretnego obiektu.