Kasa fiskalna obrot 20 000

Popełnianie błędów to ludzka rzecz. Wiedzą o tym więcej ustawodawcy, którzy umożliwili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a też deklaracji, bez potrzeby ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest jeszcze w sukcesie rejestrowania sprzedaży na kwocie fiskalnej. Jak ma to wyglądać korekta na kwocie fiskalnej?

Przy sprzedaży na sytuację osób fizycznych, które nie prowadzą działalności finansowej oraz rolników ryczałtowych wskazane jest ewidencjonowanie każdej zgód na kwocie fiskalnej i granie do niej paragonu. Przychody pokrywa się w KPiR na platformie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od artykułów i usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby produktów lub usług. Daje się również, że rolki do waluty finansowej na jakich dawane są paragony przytną się w kieszeni ważnej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W sukcesie rejestrowania sprzedaży na kwocie bardzo trudne i trudne stanowi to, że transakcji zapisanej na kasie fiskalnej nie odda się wycofać ani poprawić przy zachowaniu funkcji dostępnych w tym daniu. Do końca marca 2013 roku nie było oczywiste, w jaki sposób należy dokonać w sukcesu wystąpienia błędu na paragonie fiskalnym. W realizacji opracowano pewne mechanizmy, których wykorzystywanie popierały urzędy, ale robienia te posiadały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w zdecydowaniu dotyczącym kas fiskalnych odnalazłyśmy się zapisy, które oddają tę kwestię. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą prowadzić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one wyglądać, opisują natomiast dane, które pragną się w nich znaleźć. Obie są dopasowane do korygowania sprzedaży kupionej w pamięci kasy, jednak druga z nich będzie wdrażana w sukcesie ww. błędów. W planie anulowania paragonu potrzebne jest przeprowadzenie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis uwagi i okoliczności pomyłki wraz z oryginałem paragonu.