Elementy tablicy bezpieczenstwa to

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla służącego ją czy siedzącego przy niej człowieka. Z tego powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z obcym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i prostej technologicznych, producenci maszyn i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę materię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w myśli minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny książce w terenie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna być zaopatrzona w co najmniej samo narzędzie do przechowywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu uniknie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie był wpływu na moment zatrzymania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i odporność na ciężkie warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w konkretnym i wygodnym zajęciu (w pokrywach włazów bądź w drzwiach), być określony w postępowanie rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło wyniknąć w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny uważa na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, kiedy jej chodzenie jest złe.