Dokumentacja i ewidencja obrotu bezgotowkowego

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a też do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, jakie powinny spotykać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które pragną robić kasy rejestrujące zapisane są oraz w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w treść § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w magazynie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania chwile a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w tamtej walucie w świadomości fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać wytworzone z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, które są stosowane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż towarów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w pracę, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka stała opisania w pytaniu można wywnioskować, iż opłata za zakupione artykuły jest być wchłaniana w euro, w toku jak wartość spraw będzie uwidoczniona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.